top of page

GB | BG

Изграждане на репутация и доверие

Фирмената репутация и доверието в компанията са най-ценният капитал на всяка организация, затова е необходимо да се управляват с умение и компетентност. Идентифицирайки силните и слабите страни в процеса на изграждане на доверие, ние помагаме на компаниите да открият кои са ключовите лостове, проблеми и заплахи за добрия образ на компанията, да разберат обществените нагласи и поведение и според тях да подредят приоритетите си, да дефинират и развият своята идентичност и да имат влияние.

Изграждането на репутация на компанията и подчертаването на профила на нейните лидери постигаме чрез:

 • Корпоративно позициониране: детайлно проучване и разработка на печеливши стратегии за работа с всички заинтересовани стран

 • Сравнителен анализ на конкуренцията

 • Бизнес консултиране

 • Управление на промяната

 • Комуникации с вътрешните публики

 • Корпоративни отношения с медиите

 • Обучение на говорител на компанията

 • Архитектура на посланията

 • Лидерски поведенчески стратегии

 • Създаване на корпоративни истории

 • Дигитални комуникации

bottom of page