top of page

GB | BG

Връзки с медиите

Вашата история трябва да бъде разказана, трябва да е интересна за различните аудитории, да достигне до тях чрез медиите. Като експерти в сферата на журналистиката и връзките с медиите, ние можем да създадем съдържание, което ще интригува, ще се дискутира, ще се запомни и ще се споделя.

Разчитаме на дълбоко познаване на политиката на медиите, на тяхното съдържание и стил, както и на профила и навиците на техните потребители. Важни за постигането на успех в медийните кампании са изграждането на дългосрочни отношения с медиите, диалогичност и откритост при работата с тях.

Ние ще ви консултираме, за да бъдат силни посланията ви и да достигнат до точната аудитория чрез медиите, в които си заслужава да се говори за вас:

  • Стратегическо планиране и създаване на ключови послания

  • генериране и разпространение на съдържание за различни канали и аудитории

  • Идентифициране на влиянията

  • Персонална подготовка за медийно участие

bottom of page