top of page

GB | BG

Публични комуникации

Ние вярваме, че добрите връзки с обществеността са тези, които изграждат и поддържат взаимоотношения, основани на доверие. Затова помагаме на нашите клиенти да управляват успешно своите контакти с организации, медии и общественост, да изграждат партньорства, да постигат решения и да поддържат желания публичен образ.

Нашите стратегически консултации помагат на клиентите ни да изберат своите партньори за комуникация и да работят с тях по важни проекти и каузи в подкрепа на техния бизнес посредством:

  • Мониторинг на политики и законодателни инициативи

  • Проучване и анализ на политическата среда

  • Стратегии за подкрепа и застъпничество

  • Идентифициране на заинтересованите публики

  • Ангажиране на активните публики

  • Идентифициране на съмишленици

  • Изграждане на тематични коалиции и партньорства

  • Медийни и рекламни кампании 

bottom of page