top of page

Kурсът съчетава теория и практика, за придобиване на умения за презентиране пред аудитория.

 

Обучението е фокусирано върху:

  • Език на тялото и постановка на гласа

  • Презентационни умения 

 

След курса ще имате увереност, че :

  • можете да говорите пред всяка аудитория свободно и с авторитет

  • вашите презентации са по-убедителни и ефективни

  • преодолявате неспокойството и страха от публичното говорене

  • умело използвате гласа си и езика на тялото за постигане на по- силно въздействие върху аудиторията

  • умеете да владеете аудиторията и да печелите уважението й

  • успешно разчитате реакциите на аудиторията и реагирате според тях

След обучението се издава сертификат от ISOC (курсовете на ISOC са сертифицирани от  Edexcel и The British Accreditation Council ). Повече информация на: http://www.isoc.com/london/course/182/public-speaking-masterclass-bulgaria

GB | BG

Презентационни умения и публична реч

bottom of page