top of page

GB | BG

Навлизане на пазара

Навлизане на пазара

Ние помагаме на чуждестранни компании за тяхното плавно и безпроблемно навлизане на българския пазар. В този процес прецизното поставяне на цели и добре изпълнената стратегия за навлизане на пазара са от основно значение. Независимо дали става дума за налагане на нов продукт или за решаване на сложен комуникационен казус, ние можем да ви консултираме в процеса на проучване на пазара, изучаване на конкуренцията, отношенията с всички заинтересовани страни, изграждане на платформа за действие и др.:

  • Анализ на очакванията на заинтересованите страни

  • Проучване статуса на конкуренцията

  • Бизнес дипломация

  • Анализ на потенциални заплахи и сфери на противоречие

  • Стратегическо консултиране

  • Стратегии за позициониране на бранда и изграждане на бранд имидж

bottom of page