top of page

GB | BG

Политически комуникации

Казват, че изборите не са краят, а началото на предизборната кампания. Ето защо ние от PLP работим комплексно – от политическите анализи и прогнози до стратегия за цялостна политическа кампания.

Основният проблем, пред който се изправя всяка една политическа сила преди избори, е разработване на запомняща се и ефектна предизборна кампания с визия и идентичност.

PLP предлага изготвяне на стратегии с ясно формулиране на приоритети и цялостен план за действие:

  • Анализ на политическата среда

  • Оценка на репутацията

  • Дефиниране на целите и ключовите послания

  • Избор на медии и тактики

  • Управление на връзките с медиите

  • Ангажиране на заинтересованите страни и управление на отношенията с тях

  • Стратегии за изграждане на имидж, съчетаващ ценности, модели на поведение, еталони за подражание, посредством които се постига търсеното въздействие върху заинтересованите публики 

bottom of page