top of page

GB | BG

Управление на кризи

Ние помагаме на клиентите да се подготвят за ситуации на криза, да предвиждат и овладяват в зародиш потенциалните опасности и да свеждат до минимум техния ефект, преди да са се превърнали в проблем, посредством:

  • Създаване на групи от съмишленици и изграждане на коалиции

  • Разработване на детайлни планове за действие в кризисни ситуации

  • Дефиниране на послания

  • Анализ на риска и моделиране на възможни реакции

  • Ангажиране на заинтересованите страни

  • Сценарии за оперативна работа

  • Обучения и симулации на кризисни ситуации

  • Осигуряване на 24/7 консултации и подкрепа

  • Комуникации със служителите

  • Стратегии за неутрализиране на негативни нагласи и модифицирането им в позитивна посока

bottom of page