top of page

GB | BG

Кризисни комуникации 

Еднодневен курс, фокусиран върху начина на планиране на комуникационните стратегии и ресурсите при кризи. Ще научите най-добрите практики за изработване на стратегия, оценка на риска, инструкции за действие и онлайн инструменти. Обучението е подходящо за професионалисти с опит в комуникациите и връзките с обществеността, както и за всеки, който е ангажиран с вземането на решения  при възникнали кризисни ситуации.

Курсът  е фокусиран върху:

  • Стратегии за кризисна комуникация

  • Оценка на риска и приоритизиране на действията

  • Комуникационни източници и ресурси

 

След курса вие ще можете да:

  • Подготвите компанията за бърза реакция при кризисна ситуация

  • Ръководите процеса за изработване на стратегия

  • Правите оценка на риска и репутацията

  • Създавате комуникационни протоколи и планове

  • Прилагате най-добрите комуникационни инструменти и идеи в ежедневната си работа

След обучението се издава сертификат от ISOC ( курсовете на ISOC са сертифицирани от  Edexcel и The British Accreditation Council ). Повече информация на:

http://www.isoc.com/london/course/63/crisis-communication-management#summary

bottom of page