top of page

GB | BG

Работа с медиите по време на криза

Еднодневният курс е фокусиран върху начините за работа с медиите при възникнали кризисни ситуации. Обучението е предназначено за висок клас професионалисти и включва:

  • Първа реакция и план за действие през началния критичен период

  • Позициониране на кризата- принципи и послания 

  • Онлайн комуникация- ангажиране на възможните канали

  • Присъствие в медиите (брифинг, пресконференция, интервю)- кога и как?

 

След курса ще можете да реализирати успешна комуникация по време на ситуации, застрашаващи репутацията на вашата компания, както и след това; да определяте точните послания; да предвиждате и управлявате негативните реакции; да представяте компанията в най-добрата светлина, дори и при кризисни ситуации.

 

След обучението се издава сертификат от ISOC (курсовете на ISOC са сертифицирани от  Edexcel и The British Accreditation Council ). Повече информация на:

http://www.isoc.com/london/course/155/crisis-media-engagement

bottom of page