top of page

GB | BG

Комуникационни умения за лидери 

Основната цел на този еднодневен курс е да покаже на бизнес лидерите колко са важни техните комуникациони умения и какво влияние оказват те върху хората, с които общуват. Участниците ще усвоят техники и подобрят уменията си, за да могат:

  • Да идентифицират комуникационните проблеми, които им пречат в бизнеса

  • Да задават точните въпроси, за да получат нужните отговори

  • Да разбират езика на тялото и да общуват чрез него

  • Да развият способността да слушат активно

  • Да развият умения за справяне в трудни ситуации

 

След обучението се издава сертификат от ISOC (курсовете на ISOC са сертифицирани от  Edexcel и The British Accreditation Council ). Повече информация на: http://www.isoc.com/london/organisations/executive-communication-skills

bottom of page