top of page

GB | BG

Индивидуални обучения

PLP съвместно с ISOC ще организират обучение, подходящо за Вас и Вашата компания. Ще направим анализ на дефицитите, ще дефинираме целите, ще се съобразим със специфичните изисквания и ще предложим подходящата програма, съчетаваща теоретични знания и практически умения.

На тозиподход разчитат висшите политически и бизнес елити, защото е максимално ефективен и фокусиран изцяло върху ключовите умения и компетенции, които ще им помогнат да постигнат личните си цели в кариерното им развитие. 

bottom of page