top of page

GB | BG

Обучения 

Медиите са най-влиятелният фактор, формиращ общественото мнение дори и днес в ерата на дигиталните технологии и социалните мрежи. Посещавайки обучителните курсове, които PLP организира съвместно със своя партньор ISOC, вие ще можете да идентифицирате най-подходящите послания в зависимост от конкретната ситуация, ще повишите уменията си за комуникация според аудиторията, пред която сте изправен.

PLP е представител за Балканския регион на The International School of Communication, британска компания за обучения, специализирана в курсове за комуникационни умения, публична реч, връзки с медиите и с обществеността. ISOC има повече от 10 годишен опит в разработването на специализирани комуникационни курсове за публични институции и бизнес организации, включително компаниии от списъка на световните Top 100 и правителства. Програмите на ISOC са акредитирани от два независими центъра във Великобритания: Edexcel и The British Accreditation Council (BAC). ISOC е част от Pinnacle International - най-голямата в света компания, специализирана в обучения в областта на комуникациите и връзките с обществеността. Повече информация може да намерите на страницата на The International School Of Communication’s: http://www.isoc.com/london

bottom of page