top of page

GB | BG

Изграждане на репутация и доверие

Фирмената репутация и доверието в компанията са най-ценният капитал на всяка организация, затова е необходимо да се управляват с умение и компетентност. Идентифицирайки силните и слабите страни в процеса на изграждане на доверие, ние помагаме на компаниите да открият кои са ключовите лостове, проблеми и заплахи за добрия образ на компанията. 

 

Публични комуникации

Ние вярваме, че добрите връзки с обществеността са тези, които изграждат и поддържат взаимоотношения, основани на доверие. Затова помагаме на нашите клиенти да управляват успешно своите контакти с организации, медии и общественост, да изграждат партньорства, да постигат решения и да поддържат желания публичен образ.

Управление на кризи

Ние помагаме на клиентите да се подготвят за ситуации на криза, да предвиждат и овладяват в зародиш потенциалните опасности и да свеждат до минимум техния ефект, преди да са се превърнали в проблем.

Политически комуникации

Казват, че изборите не са краят, а началото на предизборната кампания. Ето защо ние от PLP работим комплексно – от политическите анализи и прогнози до стратегия за цялостна политическа кампания. Основният проблем, пред който се изправя всяка една политическа сила преди избори, е разработване на запомняща се и ефектна предизборна кампания с визия и идентичност.

Връзки с медиите

Вашата история трябва да бъде разказана, трябва да е интересна за различните аудитории, да достигне до тях чрез медиите. Като експерти в сферата на журналистиката и връзките с медиите, ние можем да създадем съдържание, което ще интригува, ще се дискутира, ще се запомни и ще се споделя.

Навлизане на пазара

Ние помагаме на чуждестранни компании за тяхното плавно и безпроблемно навлизане на българския пазар. В този процес прецизното поставяне на цели и добре изпълнената стратегия за навлизане на пазара са от основно значение. Независимо дали става дума за налагане на нов продукт или за решаване на сложен комуникационен казус, ние можем да ви консултираме в процеса на проучване на пазара.

Please reload

bottom of page